• BF-Adventure1.jpg
  • BF-Adventure2.jpg
  • FB-Adventure3.jpg

โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งพังงา

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม A

- วัดถ้ำลิง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- น้ำตก

- ขี่ช้าง

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม B

- วัดถ้ำลิง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- ขี่ช้าง

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม C

- วัดถ้ำลิง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- เดินป่า มินิเทรคกิ้ง

- น้ำตก

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม D

- วัดถ้้ำลิง

- ล่องแก่ง 9 กม.

- น้ำตก

- เดินป่า มินิเทรคกิ้ง

- ขี่ช้าง

ล่องแก่ง ครึ่งวัน โปรแกรม E

- วัดถ้ำลิง

- ขี่ช้าง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- น้ำตก

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม F

- วัดถ้ำลิง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- เดินป่า มินิเทรคกิ้ง

- น้ำตก

- ATV 30 นาที

- ขี่ช้าง

ล่องแก่ง เต็มวัน โปรแกรม G

- วัดถ้ำลิง

- ล่องแก่ง 5 กม.

- เดินป่า มินิเทรคกิ้ง

- น้ำตก

- ATV 1 ชม.

- ขี่ช้าง